Univé – Daar plukken we nog steeds de vruchten van

1 juli, 2019

Mijn naam is Henk Tromp. Ik ben Verzekeringsadviseur Buitendienst Agrarisch bij Univé Dichtbij te Hardenberg. Als verzekeringsadviseur stel ik het klantbelang centraal. Door een zorgvuldige risico-inventarisatie krijg ik een goed beeld van de risico’s binnen het bedrijf. Naar aanleiding van deze risico-inventarisatie stem ik met de klant af welke risico’s hij zelf wil en kan dragen in overeenstemming met zijn risicobereidheid.

Samen met mijn collega Egbert Odink (buitendienst MKB) hebben wij recent een presentatie gegeven over risicobeoordeling en de preventie.
Wij hebben belicht welke risico’s wij in ons werk tegenkomen en welk preventiemaatregelen wij hier als verzekeraar aan stellen. Maar tegelijk hebben wij ook laten zien hoe u zelf risico’s kunt beperken. Soms zijn het hele simpele maatregelen; 
- Denk aan afval buiten tegen de gevel. Zorg dat dit bijvoorbeeld minimaal 5 meter buiten de gevel staat. 
- Zorg voor orde en netheid in uw bedrijf.
- Zorg dat de directe omgeving brandvrij is bij brandgevaarlijke werkzaamheden (slijpen, lassen) of he opladen van accu’s etc.

Op dit moment worden veel daken voorzien van zonnepanelen. Soms in combinatie met het vervangen van het asbest dak. Hierin benoemd de vereisten in deze door uw verzekeraar. Dit betreft de aanwezigheid van een constructieberekening van het gebouw en een opleveringsinspectie van de elektrische installatie na aanleg van de zonnepanelen. Advies m.b.t. het asbest is indien mogelijk zo spoedig mogelijk vervangen van de asbestdaken.
Als laatste de tip meegegeven om ons vroegtijdig in te schakelen bij (nieuw)bouwplannen. Wij bieden u gratis bouwadvies, dit voorkomt later problemen bij het accepteren van het risico.