EHBA over aangifte inkomstenbelasting

4 maart, 2019

Benno Schraa van Eerste Hulp Bij Administratie Hardenberg hield zijn 10-minuten presentatie over de aangifte inkomstenbelasting. Van 1 maart tot en met 30 april heeft iedereen de tijd om zijn aangifte in te (laten) vullen.

Behalve dat Benno vertelde hoe het boxenstelsel is opgebouwd ging hij wat dieper in op de verschillende aftrekposten. Zo kan een ondernemer o.a. gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MB-winstvrijstelling, investeringsaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR).

Eigen woning

Bij een eigen woning kun je naast de hypotheekrente, ook betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming aftrekken. Bij aankoop of verkoop van een eigen woning kunnen de ook de financieringskosten worden afgetrokken. Hierbij moet je denken aan de kosten van de akte van geldlening, advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur, bancaire afsluitkosten, taxatiekosten, borgstellingsprovisie voor verkrijgen Nationale Hypotheek Garantie, oversluitkosten, betaalde royementskosten en boeterente, afsluitprovisie maar ook de kosten die gemaakt worden bij het zoeken naar de (goedkoopste) geldlening. Tot sluit is er nog de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Alimentatie

Andere aftrekposten zijn bijvoorbeeld de kosten van alimentatie aan de vroegere echtgenoot en andere onderhoudsverplichtingen. Hieronder vallen ook een afkoopsom voor de alimentatie, doorberekende bijstand of verrekening van pensioenrechten.

Zorgkosten

Ook zorgkosten kunnen een extra aftrekpost opleveren. Behalve de kosten van niet vergoede genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen (niet het eigen risico gedeelte) kun je ook kosten voor extra gezinshulp, vervoer zieke of invalide, reiskosten ziekenbezoek, extra uitgaven voor kleding en beddengoed en dieetkosten op doktersvoorschrift als aftrekpost opvoeren.

Studiekosten

Studiekosten voor een opleiding, studie of EVC-procedure kunnen op dit moment nog steeds als aftrekpost opgevoerd worden. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten van uw kinderen zijn echter uitgesloten als aftrekpost, hiervoor kunnen zij studiefinanciering aanvragen.

Giften

Bij giften wordt o.a. gekeken of het een ANBI betreft (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om te controleren of een gift een ANBI is kunt u kijken op de volgende website https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/  Indien het een ANBI betreft wordt de aftrek van uw gift met 25% verhoogd.

Dit is een klein overzicht van de aftrekposten die bij uw aangifte inkomstenbelasting mogelijk zijn. Voor meer informatie neemt u gerust contact op met Benno “uw financiële huisarts”.