Fizie.nl

Fizie helpt bedrijven bij alles wat te maken heeft met verzuim van medewerkers en het voorkomen daarvan. Samen met haar klant zorgt Fizie er in eerste instantie voor dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Mocht er toch iemand uitvallen, dan gaat Fizie aan de slag om hem of haar zo snel, maar ook zo duurzaam mogelijk weer aan de slag te krijgen.

Wilt u meer informatie? Gerwin Lennips, Fizie Verzuimbegeleiding (g.lennips@fizie.nl of 0523-282737)

Bekijk website 0523-282732